Študentski informacijski sistem Biomedicina
 

  Uporabniško ime:

Geslo:


 

 

Z vstopom in uporabo VISa oz. spletnega referata se strinjate z uporabo piškotkov. Uporabljeni piškotki so namenjeni delovanju strani in zagotavljanju varnosti dostopa. Piškotki ne vsebujejo nobenih osebnih ali drugih podatkov, ki bi jih bilo mogoče uporabiti za identifikacijo uporabnika ter niso uporabljeni za nikakršno analizo. Piškotki se ne posredujejo nobeni zunanji organizaciji. Po odjavi iz sistema VIS se piškotki samodejno pobrišejo. Več o piškotkih

Za uporabo informacijskih storitev Univerze v Ljubljani potrebujete digitalno identiteto UL- ID, ki jo lahko pridobite, aktivirate oz. uredite preko ID PORTALA UL (https://id.uni-lj.si). S tem študenti dostopate do spletnega referata VIS.

Opozorilo!

Pri prevzemu digitalne identitete bodite pozorni:

-  študenti, ki ste bili prvič vpisani pred 1. 10. 2013, morate v ID portalu v polju Fakulteta izbrati »Univerza v Ljubljani«

-  ostali študenti v polju Fakulteta »vpišete ime članice«, na katero ste vpisani.

Navodila!

1.  V kolikor vašega uporabniškega imena oz. digitalne identitete UL-ID še niste prevzeli:

Digitalno identiteto aktivirate na
https://id.uni-lj.si / digitalna identiteta / prevzem identitete / vpiše se osebne podatke / oseba nato sama določi svoje geslo / klik na gumb PREVZEM DIGITALNE IDENTITETE. Geslo mora vsebovati najmanj 8 znakov.  Vaše uporabniško ime je sestavljeno iz črke imena, črke priimka, štirih številk, @, student.uni-lj.si. Primer: ab1234@student.uni-lj.si . Uporabniško ime in geslo sta zaupna podatka in ju ne posredujte tretjim osebam!

2.  Če ste vaše uporabniško ime oz. digitalno identiteto UL-ID ste že prevzeli in želite le spremeniti geslo oz. definirati novo pozabljeno geslo:

Spremembo oz. generiranje novega geslo (pozabljeno) lahko uredite sami na ID portalu –
https://id.uni-lj.si/ , levi gumb Digitalna identiteta / Sprememba gesla oz. Pozabljeno geslo.

Gesla se v podatkovni bazi ne vidi in se vam ga ne moremo posredovati. Če geslo spreminjate, ga morate takoj prepisati, ker ga vidite samo takrat. Vsebovati mora najmanj 8 znakov. Po spremembi oz. generiranju gesla morate počakati 30 minut, da se le ta ažurira tudi v podatkovni bazi.

3.  Pomoč:

V primeru težav s prevzemom digitalne identitete UL-ID prijavite napako na spletni strani
https://id.uni-lj.si/ / Prijava napake.

4.  Informacijske storitve:

Informacije o vseh informacijskih storitvah, do katerih lahko dostopate z vašim uporabniškim imenom in geslom, so na voljo na spletni strani
http://www.uni-lj.si / Študij /INFO študent / Informacijske storitve.