INTERDISCIPLINARNI DOKTORSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM BIOMEDICINA

ZAGOVORI DOKTORSKIH DISERTACIJ

Zbrano dne 02.12.2022 ob 11:47Laura Šimenc

Naslov doktorske disertacije: Ugotavljanje ter določanje virusov v naravno okuženih čebeljih družinah (Apis mellifera carnica) in razvoj okužbe v inokulirani čebelji zalegi
Datum: 02.12.2022
Ura: 10:00
Lokacija: Podiplomska predavalnica, Veterinarska fakulteta, Gerbičeva 60, Ljubljana
Mentor: izr. prof. dr. Ivan Toplak
Somentor: /

Na vrhArne Praznik

Naslov doktorske disertacije: Razvoj hitro odzivnega sistema na osnovi proteolize za izločanje proteinov iz endoplazemskega retikuluma
Datum: 07.12.2022
Ura: 14:00
Lokacija: Sejna soba na tajništvu Medicinske fakultete, Vrazov trg 2/I, Ljubljana
Mentor: Roman Jerala
Somentor: /

Na vrhKatarina Esih

Naslov doktorske disertacije: Vpliv izbranih polimorfizmov v genih za antioksidativne encime in provnetne dejavnike na razvoj cerebralne paralize po neonatalni hipoksično-ishemični encefalopatiji
Datum: 21.12.2022
Ura: 14:00
Lokacija: Sejna soba na tajništvu Medicinske fakultete, Vrazov trg 2/I, Ljubljana
Mentor: Zvonka Rener Primec
Somentor: Katja Goričar

Na vrhGeneriral programski paket VIS