INTERDISCIPLINARNI DOKTORSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM BIOMEDICINA

ZAGOVORI DOKTORSKIH DISERTACIJ

Zbrano dne 24.06.2021 ob 10:29Maša Kenda

Naslov doktorske disertacije: Vpliv motilcev endokrinega sistema na delovanje imunskega sistema in celične adhezijske procese
Datum: 24.06.2021
Ura: 14:00
Lokacija: Videokonferenca
Mentor: izr. prof. dr. Nataša Karas Kuželički
Somentor: prof. dr. Marija Sollner Dolenc

Na vrhŽan Toplak

Naslov doktorske disertacije: Računalniško podprto načrtovanje in sinteza novih zaviralcev napetostno odvisnih kalijevih kanalov hEAG1 s protitumornim delovanjem
Datum: 28.06.2021
Ura: 11:00
Lokacija: Videokonferenca
Mentor: izr. prof. dr. Tihomir Tomašič
Somentor: prof. dr. Lucija Peterlin Mašič

Na vrhAdriano Friganović

Naslov doktorske disertacije: Odnos med izgorelostjo, spoprijemanjem s stresom in zadovoljstvom na delovnem mestu pri medicinskih sestrah na intenzivni negi
Datum: 01.07.2021
Ura: 12:00
Lokacija: Videokonferenca
Mentor: Polonca Selič
Somentor: /

Na vrhLuka Čavka

Naslov doktorske disertacije: Povezanost med prehranskim stanjem in kakovostjo življenja pri bolnikih z razsejanim, na kastracijo odpornim rakom prostate
Datum: 01.07.2021
Ura: 14:00
Lokacija: Sejna soba na tajništvu Medicinske fakultete, Vrazov trg 2/I, Ljubljana
Mentor: Boštjan Šeruga
Somentor: doc. dr. Nada Rotovnik Kozjek

Na vrhManushaqe Selmani Bukleta

Naslov doktorske disertacije: Vpliv protetične oskrbe z akrilatno delno protezo in delno protezo z ulito bazo na kazalce ustnega zdravja pri prebivalcih Kosova
Datum: 02.07.2021
Ura: 11:00
Lokacija: Sejna soba na tajništvu Medicinske fakultete, Vrazov trg 2/I, Ljubljana
Mentor: Milan Kuhar
Somentor: prof. dr. Teuta A. Pustina

Na vrhGeneriral programski paket VIS