INTERDISCIPLINARNI DOKTORSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM BIOMEDICINA

ZAGOVORI DOKTORSKIH DISERTACIJ

Zbrano dne 24.11.2021 ob 11:30Senta Frol

Naslov doktorske disertacije: Vpliv dejavnikov na izid možganske kapi pri bolnikih zdravljenih z neposrednimi peroralnimi antikoagulacijskimi zdravili
Datum: 06.12.2021
Ura: 10:00
Lokacija: Videokonferenca
Mentor: Janja Pretnar Oblak
Somentor: Mišo Šabović

Na vrhDomen Stropnik

Naslov doktorske disertacije: Primerjava subjektivnega in objektivnega izida zdravljenja pri pacientih po rekonstrukciji sprednje križne vezi
Datum: 08.12.2021
Ura: 15:00
Lokacija: Sejna soba na tajništvu Medicinske fakultete, Vrazov trg 2/I, Ljubljana
Mentor: Matjaž Sajovic
Somentor: Matej Drobnič

Na vrhTina Mikuletič

Naslov doktorske disertacije: Molecular and epidemiological characterisation of the novel mammalian orthoreovirus variants
Datum: 09.12.2021
Ura: 09:00
Lokacija: Videokonferenca
Mentor: Andrej Steyer
Somentor: /

Na vrhUroš Krivec

Naslov doktorske disertacije: Povezanost motenj izmenjave plinov s kakovostjo spanja pri otrocih in mladostnikih z motnjami dihanja v spanju
Datum: 15.12.2021
Ura: 11:00
Lokacija: Sejna soba na tajništvu Medicinske fakultete, Vrazov trg 2/I, Ljubljana
Mentor: prof. dr. David Neubauer
Somentor: /

Na vrhGeneriral programski paket VIS