INTERDISCIPLINARNI DOKTORSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM BIOMEDICINA

ZAGOVORI DOKTORSKIH DISERTACIJ

Zbrano dne 30.06.2022 ob 14:46Sanja Ledinski Fičko

Naslov doktorske disertacije: Z zdravjem povezana kakovost življenja v hrvaški splošni populaciji in pri bolnikih s plazmocitomom
Datum: 30.06.2022
Ura: 12:30
Lokacija: Sejna soba na tajništvu Medicinske fakultete, Vrazov trg 2/I, Ljubljana
Mentor: Vesna Zadnik
Somentor: prof. dr. Vladko Pejša

Na vrhSimon Hawlina

Naslov doktorske disertacije: Potek bolezni pri bolnikih s kastracijsko odpornim rakom prostate zdravljenih z avtolognimi imunohibridomi
Datum: 30.06.2022
Ura: 14:00
Lokacija:
Mentor: Helena Haque Chowdhury
Somentor: Tomaž Smrkolj

Na vrhEva Vičič

Naslov doktorske disertacije: Vloga ultrazvočne preiskave s kontrastnim sredstvom in elastografije pri ugotavljanju okvare presajene ledvice
Datum: 01.07.2022
Ura: 12:00
Lokacija: Sejna soba na tajništvu Medicinske fakultete, Vrazov trg 2/I, Ljubljana
Mentor: Damjana Ključevšek
Somentor: Miha Arnol

Na vrhBlaž Burja

Naslov doktorske disertacije: Odkrivanje mehanizmov delovanja protivnetnih in metabolizem spreminjajočih učinkovin na patološke odzive fibroblastov pri revmatoidnem artritisu in sistemski sklerozi
Datum: 05.07.2022
Ura: 09:30
Lokacija: Sejna soba na tajništvu Medicinske fakultete, Vrazov trg 2/I, Ljubljana
Mentor: Matija Tomšič
Somentor: Mojca Frank-Bertoncelj, Oliver Distler

Na vrhBarbara Starešinič

Naslov doktorske disertacije: Protitumorski učinek kalcijeve elektroporacije na različnih mišjih tumorskih modelih
Datum: 05.07.2022
Ura: 12:00
Lokacija: Sejna soba na tajništvu Medicinske fakultete, Vrazov trg 2/I, Ljubljana
Mentor: Maja Čemažar
Somentor: /

Na vrhTina Triglav

Naslov doktorske disertacije: Triletno proučevanje genotipsko specifičnega naravnega poteka okužb s človeškimi papilomavirusi pri ženskah
Datum: 11.07.2022
Ura: 14:00
Lokacija: Sejna soba na tajništvu Medicinske fakultete, Vrazov trg 2/I, Ljubljana
Mentor: prof. dr. Mario Poljak
Somentor: /

Na vrhNina Purg

Naslov doktorske disertacije: ?Reprezentacije položaja v prostorskem delovnem spominu
Datum: 13.07.2022
Ura: 14:30
Lokacija: Sejna soba na tajništvu Medicinske fakultete, Vrazov trg 2/I, Ljubljana
Mentor: Grega Repovš
Somentor: Alan Anticevic

Na vrhGeneriral programski paket VIS