INTERDISCIPLINARNI DOKTORSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM BIOMEDICINA

ZAGOVORI DOKTORSKIH DISERTACIJ

Zbrano dne 05.02.2020 ob 14:25Sara Bertok

Naslov doktorske disertacije: Farmakogenetika protiepileptičnih zdravil pri otrocih in mladostnikih z epilepsijo
Datum: 05.02.2020
Ura: 11:00
Lokacija: Sejna soba na tajništvu Medicinske fakultete, Vrazov trg 2/I, Ljubljana
Mentor: izr. prof. dr. Katarina Trebušak Podkrajšek
Somentor: Zvonka Rener Primec

Na vrhBojan Papić

Naslov doktorske disertacije: Ugotavljanje značilnosti in epidemioloških povezav med izolati bakterije Listeria monocytogenes s sekvenciranjem naslednje generacije
Datum: 11.02.2020
Ura: 14:15
Lokacija: Podiplomska predavalnica, Veterinarska fakulteta, Gerbičeva 60, Ljubljana
Mentor: Mateja Pate
Somentor: dr. Darja Kušar

Na vrhGeneriral programski paket VIS