INTERDISCIPLINARNI DOKTORSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM BIOMEDICINA

ZAGOVORI DOKTORSKIH DISERTACIJ

Zbrano dne 16.09.2021 ob 11:35Tina Vida Plavec

Naslov doktorske disertacije: Površinska predstavitev vezalcev tumorskih antigenov na bakterijah Lactococcus lactis NZ9000 in vrednotenje njihove vezave na izbrane človeške tumorske celične linije
Datum: 20.09.2021
Ura: 10:00
Lokacija: Predavalnica PD, Fakulteta za farmacijo, Aškerčeva cesta 7, Ljubljana
Mentor: izr. prof. dr. Aleš Berlec
Somentor: prof. dr. Borut Štrukelj

Na vrhRebeka Jereb

Naslov doktorske disertacije: ?Razvoj in uporaba fizioloških farmakokinetičnih modelov za vrednotenje vplivov na biološko uporabnost zdravil in napovedovanje bioekvivalence
Datum: 22.09.2021
Ura: 15:00
Lokacija: Predavalnica PD, Fakulteta za farmacijo, Aškerčeva cesta 7, Ljubljana
Mentor: prof. dr. Albin Kristl
Somentor: izr. prof. dr. Simon Žakelj

Na vrhMaja Bjelošević

Naslov doktorske disertacije: Razvoj in optimizacija procesa liofilizacije formulacij z biološkimi učinkovinami
Datum: 23.09.2021
Ura: 14:00
Lokacija: Predavalnica PD, Fakulteta za farmacijo, Aškerčeva cesta 7, Ljubljana
Mentor: izr. prof. dr. Pegi Ahlin Grabnar
Somentor: /

Na vrhGeneriral programski paket VIS